Student Jokes – In “Haryana” Exam

In “Haryana” Exam Hall….
.
Me- पहला बताइये र…
He- मन्ने ना आंदा…
Me- दूसरा बता दे फेर…
He- यु भी नी आंदा…
Me- तीसरा चौथा पांचमा छटा सातमा आठमा नोमा
दसमा….कोएसा त बता दे….
He – र मन्ने कोनी बेरा….
.
Me- बेटे जै रिजल्ट म्ह तेरे 80% नम्बर आगे नी…तो देख लिए
# क्राइम_पेट्रोल म्ह एक एपिसोड तेरा भी आवेगा ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *